Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Medlemmar i Kalifornien

Svenska advokater i  Kalifornien

Medlemmar i delstaten Kalifornien


Beaver, H. Dennis

Kontaktinformation
1311 L Street
Bakersfield, California 93301
Tel: 661-323-7911
Cell: 661-203-2805
Home: 661-871-2255
Fax: 661-323-7993
E-mail: lagombeaver1@gmail.com

Delstatliga advokatsamfund
Medlem av advokatsamfundet i delstaten Kalifornien 

Verksamhetsinriktning
Brottmål, personskaderätt, allmän civilrätt, familjerätt, indrivningsärenden, allmän affärsjuridik och konsumenträtt.

Talar även franska.


Koltai, Mikael

Kontaktinformation
5020 Campus Drive
Newport Beach, California 92660
Tel: 949-706-9111 · 760-436-9600
Toll free: 888-MKOLTAI
E-mail: mikael@koltailaw.com 
Web: www.koltailaw.com

Delstatliga advokatsamfund
Medlem av advokatsamfundet i delstaten Kalifornien 

Verksamhetsinriktning
Arvsrätt


Lagerman, Lars O. 

Kontaktinformation
Bryan Cave Leighton Paisner, LLP
120 Broadway, Suite 300
Santa Monica, CA 90401
Tel: 310-576-2185
Cell: 602-499-2023
Fax: 310-260-4145
E-mail: lolagerman@bclplaw.com 
Web: www.bclplaw.com

Delstatliga advokatsamfund
Medlem av advokatsamfundet i delstaterna Arizona och Kalifornien 

Verksamhetsinriktning  
Fastighets- och finansrätt, allmän- och internationell affärsjuridik


Rosner, Roza C.

Kontaktinformation
Payne & Fears, LLP
200 N. Pacific Coast Highway, Suite 825
El Segundo, CA 90245
Tel: 310-689-1750 
Fax: 310-689-1755
E-mail: rcr@paynefears.com
Web: www.paynefears.com

Delstatliga advokatsamfund
Medlem av advokatsamfundet i delstaten Kalifornien

Svensk Juristexamen

Verksamhetsinriktning
Affärsjuridik och kommersiell tvistelösning, försäkringstvister, visum och arbetstillstånd


von Zeipel, Erik B. 

Kontaktinformation
Seyfarth Shaw LLP
One Century Plaza
2029 Century Park East, Suite 3500
Los Angeles, CA 90067-3021
Tel: 310-277-7200
Fax: 310-201-5219
E-mail: evonzeipel@seyfarth.com 
Web: www.seyfarth.com

Delstatliga advokatsamfund
Medlem av advokatsamfundet i delstaten Kalifornien

Non-practicing Solicitor of the Supreme Court of England and Wales

Verksamhetsinriktning
Allmän affärsjuridik och processrätt


Medlemmar per delstat:

Arizona  |  Connecticut  |  Florida  |  Hawaii  |  Illinois  |  Kalifornien
Maryland  |  Michigan  |  New York  |  Tennessee  |  Washington, D.C.

Alla medlemmar i alfabetisk ordning