Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Medlemmar i New York

Svenska advokater i New York

Medlemmar i delstaten New York


Asli, Adrian A.

Kontaktinformation
Cummings & Lockwood LLC
2 Greenwich Plaza
Greenwich, CT 06830-6390
Tel: 239.649.3186
E-mail: aasli@cl-law.com 
Web: www.cl-law.com

Delstatliga advokatsamfund
Medlem av advokatsamfunden i delstaterna Florida och New York

Verksamhetsinriktning
Affärsjuridik och avtalsrätt, bank och finansrätt, fastighetsrätt, skatterätt, stiftelse- och arvsrätt.


Faringer, Gunilla P.  (registrerad som Gunilla Perez-Faringer)

Kontaktinformation
34 South Broadway, Suite 710
White Plains, New York 10601
Tel: 914-574-3708
E-mail: faringerlaw@gmail.com
Web: www.faringer-law.com

Delstatliga advokatsamfund
Medlem av advokatsamfundet i delstaten New York

Registrerad för representation vid U.S. District Court for the Southern District of New York och U.S. Court of Appeals for the Second Circuit

Verksamhetsinriktning
Överklaganden, arbetsrätt, fastighetsrätt och markanvändning, kontraktstvister, allmän processrätt, allmän civilrätt


Johansson, Jan G. 

Kontaktinformation
360 E. 72nd Street, Suite A1500
New York, New York 10021
Tel: 212-517-2750
Fax: 212-988-3285
E-mail: jjlaw@msn.com 
Web: www.immigrationjjlaw.com

Delstatliga advokatsamfund
Medlem av advokatsamfundet i delstaterna New York och Connecticut

Medlem av The Maritime Law Association of the United States and The American Immigration Lawyers Association 

Verksamhetsinriktning
Allmän- och internationell affärsjuridik, arvsrätt, sjö- och transporträtt, och visum- och arbetstillstånd


Martin, Annika K

Kontaktinformation
Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP
250 Hudson Street, 8th Floor
New York, NY 10013-1413
Tel: 212-355-9500
Fax: 212-355-9592
E-mail: akmartin@lchb.com 
Web: www.lieffcabraser.com

Delstatliga advokatsamfund
Medlem av advokatsamfundet i delstaten New York 

Verksamhetsinriktning
Konkurrensrätt, Grupptvistemål, Produktansvar


Medlemmar per delstat:

Arizona  |  Connecticut  |  Florida  |  Hawaii  |  Illinois  |  Kalifornien
Maryland  |  Michigan  |  New York  |  Tennessee  |  Washington, D.C.

Alla medlemmar i alfabetisk ordning