Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Medlemmar i Washington DC

Svenska advokater i Washington, D.C.

Medlemmar i Washington, D.C.


Andersen, Hans Ulfson

Kontaktinformation
1052 Waverly Way
McLean, Virginia 22101-2238
Tel: 703-447-3552
Fax: 703-506-6848
E-mail: ahans1@aol.com 
Web: www.swedish-americanlawyer.com

Delstatliga advokatsamfund
Medlem av advokatsamfundet i District of Columbia

Verksamhetsinriktning
Internationell affärsjuridik speciellt inom Telecom. Internationell familjerätt speciellt vårdnadsfrågor, föräldra-kidnappningar, och skilsmässor. Skadeståndsrätt.


Ferman, John

Kontaktinformation
4031 Chain Bridge Road, Suite 301
Fairfax, VA 22030
Tel: 703-646-0447 (cell)
Tel: 703-273-7000 (office)
Fax: 703-878-7171 
E-mail: jferman@johnfermanlaw.com

Delstatliga advokatsamfund
Medlem of advokatsamfunden i delstaten Virginia och District of Columbia

Verksamhetsinriktning
Affärsjuridik/processsrätt/rättstvister i delstats- och federaldomstolar i Virginia och District of Columbia:

Kontrakt/avtalsrätt, bedrägeri, förtroendepliktsbrott, fastighetsrätt, konsumentskyddsrätt, familjerätt, medicinsk felbehandling, immaterielrätt (varumärkes- & upphovsrätt), patenträtt, False Claims Act.


Lundstedt, D. H. Andreas

Kontaktinformation
Law Office of Andrew M. Dansicker
Executive Plaza II, Suite 705
11350 McCormick Road
Hunt Valley, Maryland 21031
Tel: 410-771 5668
Fax: 443-927 7390
Email: andreas.lundstedt@gmail.com
Web: www.mdemploymentlawyer.com

Delstatliga advokatsamfund
Medlem av advokatsamfunden i delstaten Maryland och District of Columbia

Verksamhetsinriktning  
Arbetsrätt (inklusive diskriminering, lönekonflikter, anställningsavtal) samt allmän civilrätt


Medlemmar per delstat:

Arizona  |  Connecticut  |  Florida  |  Hawaii  |  Illinois  |  Kalifornien
Maryland  |  Michigan  |  New York  |  Tennessee  |  Washington, D.C.

Alla medlemmar i alfabetisk ordning